Kent Helt Enkelt

Vem vet, det kanske kommer någon form av insikt så småningom.

Månad

oktober 2011

Det var marknad och jag var där.

Och efter konserten…

Katzenjammer är fantastiska!

Allmosor till de väldiga

The Wise Man´s Fear

En sättekasse

Ett måste för alla cineaster

tidsfredsställelse

Landet brunsås

Beslutsamt på fjärde gatan

/

© 2018 Kent Helt Enkelt

Tema av Anders Norén