Intervju med en fiktiv ung man

När man ska lära känna en ny karaktär till ett skrivprojekt kan man intervjua dem i någon form av flödesskrivning. Som ett telefonsamtal i huvudet. Såhär till exempel:

Vad heter du?
Jag heter Goliat Andras Norres Kim men alla kallar mig Gank. Till och med mina föräldrar och mina syskon.
Vad kan du berätta om dem?
Far heter Jon. Han är en av fösarna i byn. Mor heter Alis och sköter gården tillsammans med mig och systrarna. Jag har en äldre syster, Deina, och en yngre, Bets. Deina är 26 och Bets är sju. Deina är gift med en av drängarna, Kist.
Hur gammal är du?
Jag är 17.
Beskriv dig själv.
Ööhh. Jag är rätt så kort. Inte jättekort men under medel. Jag är ändå rätt så stark. Det blir man på en gård. Jag är blond och har bruna ögon. Tanken är att jag också ska bli fösare eller så blir jag dräng på gården sen.
Är det vad du vill göra?
Nja. Vill och vill. Jag hade gärna velat se vart vägen leder. Den leder ju till Ur. Det vet man. Men vad som ligger efter den stora staden vet jag inte. Sen är det ju…
Vad?
Nej det är löjligt.
Berätta ändå.
Ibland så kollar jag ut mot ödelandet. Jag ser sanddjävlarna leka. Jag ser solnedgångens tusen färger. Och jag undrar om det verkligen är tomt. Om det inte finns något där.
Vad är sanddjävlar för något?
Det är som små sandstormar som virvlar runt. När de blir för många är det tecken på sandstorm. Då får man skynda sig att ta in djuren och leta skydd.
Berätta om ödelandet.
Det finns inte så mycket att säga. Det är slätt, dött och evigt sägs det.
Är det en öken?
Så långt man kan se är det platt och sandigt. Det är kanske en öken men ibland är det som om jag hör musik därifrån när vinden kommer från väst.
Har någon annan hört det?
Om de har det säger de inget.
Vad kan du säga om din stad?
Det är en by. Den heter Vägs ände. Ibland säger vissa Världs ände. En gång om året, ibland två kommer det karavaner från Ur. Vi har en postridare som också rider dit då och då men det är den kontakten vi har. Det brukar bli fest när de kommer. Ibland följer någon med tillbaka. Det är aldrig någon som flyttar hit

Och så fortsätter det vidare i mina anteckningar. Det kan bli spännande att lära känna Gank.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *