11. JARA

Året går och allt går i cirklar. Det man sår om våren skördar man om hösten. Sedan får landet vila tills man sår igen. Man föds, lever och sedan dör man. Kanske får man barn. Som föds, lever och så småningom går samma väg som sina förfäder och förmödrar.

JARA är en fruktbarhetsruna. Den är kopplingen mellan syskonen Frej och Freja. Mellan den kvinnliga och den manliga fruktbarheten. Den står för havandeskap. I det att den påtalar ett tålmodigt växande. Som skörden. Det vi sår får vi vårda och se till. Vänta på att det mognat innan vi skördar det. Det är en höstruna. Så det är en fruktbarhetsruna för både glädje och nödvändighet. Överlevnad. Det handlar inte bara om att skaffa barn. Det måste också födas fler djur på gården och grödorna ger oss mat.

Även intellektuellt kan JARA hjälpa oss. Den visar på att vi måste ha tålamod och inte stressa oss igenom naturliga processer. Man får lov att ta tid på sig för att saker ska fullbordas. Stressa inte genom livet. JARA innehåller förhoppningar och löften inför framtiden.

IMG_4581 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *