17. BJARKA

Freja är inte blott en kärleksgudinna. Det är hon som tar hälften av de fallna krigarna som valkyriorna tar till Asgård. Det var hon som lärde Oden sejdens hemligheter. Men hon representerar också den kvinnliga fruktbarheten. 

Frigg. Hon som vet allt men inget säger. Hon är knuten till moderskapet och äktenskapet. BJARKA är björkrunan och symboliserar den kvinnliga fruktbarheten och attraktionskraften. Moderligheten och omvårdnad. Den är knuten till den stora modern. Jorden, med all hennes livskraft.

Björken är ett heligt träslag som är alldeles fantastiskt ur brukssynpunkt. Och BJARKA som inte representerar växtriket som så, står för läkeväxter och läkekraft. BJARKA visar på att vi bör visa ödmjukhet och respekt till naturen och varelserna som lever där.

 

IMG_4593 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *