2. THURS

I Ginnungagap fanns Ymer. Den förste jätten. En enorm varelse. Ur dess armhåla föddes det nya skapelser. Och dess vänstra fot fick barn med dess högra. Detta är ursprunget till thursarna och jättarnas ätter. 

Egentligen är det lite fel att använda ordet jätte. Det betyder en stor varelse. Ymer och hens avkommor är något annorlunda. Ett mer korrekt ord är ”jotun” Men dessa varelser kallades också för thursar. De är råa och mäktiga naturkrafter. Nedbrytande sådana, där UR var skapelsekraften är THURS dess motpol på ett sätt. Många kanske tycker att det är något negativt. Men även om det kan vara smärtsamt så är det högst nödvändigt. Det gamla måste dö för att nytt ska kunna födas.

Runan är som sagt thursarnas runa. Men den symboliserar också Tors kamp MOT thursarna. Det ligger alltså mycket kraft i runan. Därför kan den också användas som en skyddsruna, men främst symboliserar den förvandling och det kaos det kan innebära.

 

IMG_4563 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *