7. WYNJA

Frej är en utpräglad fruktbarhetsgud och han förknippas med erotik och sexualitet. Han bor i Alfheim. Riket där alverna; våra förfädrar och förmödrar, bor och de fruktbarhetsmakter som de kollektivt är.

Fred och vällust är ett tema som är starkt i Frejs kult och det är det som WYNJA representerar. Det är en lyckoruna som visar på en fysisk lekfull och närmast oskuldsfull glädje. Kanske den som följer efter man uppnått den balans som GIFU representerar.

Andra aspekter av runan är kreativitet och förälskelse, samt en positivitet som följer av att man släpper taget lite grann. Leva i nuet och inte förvänta sig så mycket.

WYNJA är det stora skrattet. Humorn och självironin. Ta det inte så allvarligt.

 

IMG_4573 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *