14. ALGIZ

runor

När en ny tråd vävs in i väven. När en ny människa föds, föds samtidigt en fylgja, en ledsagare eller följesvän, som följer den människan genom livet. Den kan se ut som en människa eller som ett djur. När du har bra kontakt med din fylgja har du också en större påverkan på ditt eget öde. 

ALGIZ är djurrikets runa. Den liknar en älg med hornen uppåt. Den representerar fylgjorna och kraftdjuren och visar på vår förmåga att leva i harmoni och balans med Moder jord.

En av de viktigaste aspekterna med ALGIZ är att det är en mäktig skyddsruna mot onda krafter och negativitet. Den hjälper med inre styrka och klarhet.  ALGIZ råder oss att som djuren, lita på våra instinkter. Och genom att meditera över ALGIZ kan vi få reda på vilket djur du står i speciell relation till och som är ditt kraftdjur.

 

IMG_4587 (1)

13. EOH

runor

Ull var barn till Siv, Tors fru. Det nämns inte mycket om honom i sagorna men det finns tecken på att han var en framträdande gud i flera områden. Ull levde i Ydal, idegransdalen, och han var en enastående bågskytt och skidåkare. Om man skulle svära en ed så gjorde man det vid ”Ulls ring”. 

Denna runan, EOH, kallas också idegransrunan och är därför tätt knuten till Ull. Av idegran, ett starkt och segt träslag, gjorde man fina pilbågar och skidor bland annat. Men EOH är också hela växtrikets runa. Idegranen är grön året om och symboliserar världsträdet. Det är i EOH som alla världar möts.

Den representerar det tålmodigt stilla växandet. Ett träd tar sin tid innan det har växt upp och mognat. Det är en initiationsprocess. Det tar tid att gå från att vara barn till att vara vuxen. Som ett segt trä som stilla växer symboliserar EOH också odödlighet, pålitlighet och beskydd samt ett långt liv.

 

IMG_4585 (1)

12. PERTRA

runor

Oden och hans bröder dräpte urjätten Ymer och av dess kropp skapades världen.  Ymers ben blev till berg och köttet var jord och mylla. Tänderna blev stenar. Av blodet kom vattnet, floder och hav. Jättens hår blev till buskar, träd och växter. 

PERTRA är jorden, stenens och hela mineralrikets runa. Den står för form och fasthet. Stabilitet. Att ha båda fötterna på jorden. Att vara grundad. Den kallas klipprunan och representerar också kroppen och vår hälsa. Vår balans.

Den är också kopplad till det som döljs i jorden. Ädelstenar och metaller. Den står också för de som lever i jorden. Vättarna och dvärgarna som med sin magi kan förädla de råa ämnena till en vackrare form. Så PERTRA kan också stå för en förmåga till transformation.

Enligt vissa källor är runan att likna vid en tärningskopp och sägs också vara kopplad till hemligheter och tur.

 

IMG_4583 (1)

11. JARA

runor

Året går och allt går i cirklar. Det man sår om våren skördar man om hösten. Sedan får landet vila tills man sår igen. Man föds, lever och sedan dör man. Kanske får man barn. Som föds, lever och så småningom går samma väg som sina förfäder och förmödrar.

JARA är en fruktbarhetsruna. Den är kopplingen mellan syskonen Frej och Freja. Mellan den kvinnliga och den manliga fruktbarheten. Den står för havandeskap. I det att den påtalar ett tålmodigt växande. Som skörden. Det vi sår får vi vårda och se till. Vänta på att det mognat innan vi skördar det. Det är en höstruna. Så det är en fruktbarhetsruna för både glädje och nödvändighet. Överlevnad. Det handlar inte bara om att skaffa barn. Det måste också födas fler djur på gården och grödorna ger oss mat.

Även intellektuellt kan JARA hjälpa oss. Den visar på att vi måste ha tålamod och inte stressa oss igenom naturliga processer. Man får lov att ta tid på sig för att saker ska fullbordas. Stressa inte genom livet. JARA innehåller förhoppningar och löften inför framtiden.

IMG_4581 (1)

10. IS

runor

Is är det femte elementet. I isvärlden Nifelheim finns källan Hvergelmer ur vilken alla livgivande strömmar kommer. Tillsammans med hettan från Muspelheim skapas världen.

IS är snön och vinterns runa. Den står för klarhet och struktur. Den står också för jaget. Som en droppe i havet är svår att skilja från en annan när den är tillsammans med alla andra som utgör samma hav. Men en iskristall är en vacker och klar ting för sig själv.

Men även om att veta att man kan stå själv och IS visar på struktur kan IS i dess frusna betydelse också varna för stagnation och att vara fast i sina övertygelser. En slags känslokyla. Efter vinter ska våren komma. Energier måste flöda.

IS kan också råda oss att likt en björn om vintern gå i ide lite grann. Varva ner och vila. Spara våra energier och låta världen sköta sig själv ett litet tag.

 

IMG_4579 (1)

9. NAUD

Okategoriserade, runor

Vid världsträdet Yggdrasils ena rot, vid Urdabrunnen, sitter nornorna och väver. Varenda tråd i den oändliga väven är ett livsöde. I väven finns trådar för både människor och gudar. De är tre till antalet. Mäktiga Ödesgudinnor. De heter Urd, Verdandi och Skuld. Det som varit. Det som sker. Det som komma skall.

NAUD kallas också nödrunan. Den visar på svårigheter, men dessa svårigheter kan också ses som utmaningar. Utmaningar som kan leda till insikt. Uppoffringar kan vara nödvändiga för vår utveckling. NAUD råder oss att fokusera på det nödvändiga, att inte slösa tid på annat än det som verkligen behöver göras. Vissa påpekar om likheten mellan runan och två pinnar som används för att göra upp en eld. En nödbrasa.

Den är starkt kopplad till nornorna och därmed vårt öde. Nödvändigheten. Väven. Det är en av de mest magiska runorna och används ofta i bindrunor och och magiska formler för att göra dem starkare.

 

IMG_4577 (1)

8. HAGAL

runor

Heimdall var född av nio systrar. Han bor på Himmelberget och därifrån vaktar han Bifrost, bron som leder upp till gudarnas rike. Han är gudarnas väktare och behöver mindre sömn än en fågel och kan höra när gräset växer och kan se lika långt om dagen som om natten. Han står vid änden av regnbågen och vid fara blåser han i Gjallarhornet. 

Runan HAGAL är starkt förknippad med Heimdall för den står för övergången mellan världarna, regnbågen och vintergatan. HAGAL är som ni kanske hör haglets runa. Den ger insikt genom omskakande upplevelser. I sin fysiska form kan en ordentlig hagelskur vara förödande, men när det smälter ger det näring till jorden.

HAGAL representera de kosmiska krafter vi inte kan motverka. Den kan vända upp och ner på hela ens tillvaro och slå förutfattade meningar och förväntningar i spillror. De obevekliga naturkrafterna som kan tvinga in en i ett nytt livsskede. HAGAL röjer alltså undan det som måste bort fr att vi ska kunna utvecklas.

 

IMG_4574

7. WYNJA

runor

Frej är en utpräglad fruktbarhetsgud och han förknippas med erotik och sexualitet. Han bor i Alfheim. Riket där alverna; våra förfädrar och förmödrar, bor och de fruktbarhetsmakter som de kollektivt är.

Fred och vällust är ett tema som är starkt i Frejs kult och det är det som WYNJA representerar. Det är en lyckoruna som visar på en fysisk lekfull och närmast oskuldsfull glädje. Kanske den som följer efter man uppnått den balans som GIFU representerar.

Andra aspekter av runan är kreativitet och förälskelse, samt en positivitet som följer av att man släpper taget lite grann. Leva i nuet och inte förvänta sig så mycket.

WYNJA är det stora skrattet. Humorn och självironin. Ta det inte så allvarligt.

 

IMG_4573 (1)

6. GIFU

runor

De tre gudarna Oden, Vile och Ve fann två stycken ofärdiga människor som låg på marken. De gav dem gåvorna av liv, ande och och omdöme. De två hette Ask och Embla och de var de första människorna. Skapade av samma gåvor och likställda i skapelsen.

GIFU kallas gåvorunan och står för harmoni och balans. Den står alltså inte bara för gåvor vi får, utan också för vår offervilja. För ömsesidig respekt, att kunna ge av oss själva till förmån för andra. Den står för gudagåvor men också för blot.

Runan symboliserar också de sex riktningarna, öst, väst, nord, syd, ner och upp och är kopplad till det stora kretsloppet. Allt går runt. Det du ger får du. Allt som kommer ska gå. Karma är ett annat ord.

 

IMG_4571 (1)

 

5. KEN

runor

I eldriket Muspelheim i söder regerar den mäktige Surt. Här härskar han över den kosmiska elden som i tidernas begynnelse bidrog till skapelsen. Och till Ragnarök ska elden bränna hela skapelsen. 

Men det är inte bara illa. KEN, fackelrunan, eldens runa är också förknippad med Heimdallr. Den vite guden. Han kommer med upplysning och kunskap. Han är världen själv.

KEN är en runa som står för inre såväl som yttre upplysning. Den kan ge sken på saker som är svåra att se. Den står för passion och förändring. Det är en runa med mycket kraft men som bör hanteras varsamt. Som sig bör när man handskas med elden. Man får akta sig så man inte bränner sig. Det är när man tappar kontrollen som det kan gå illa.

 

IMG_4569 (1)