24. FEH

runor

Från Audhumbla strömmade fyra floder. Hon gav näring till allt i begynnelsen. Hon var överflöd. Hon var tryggheten. Så var det när det gällde boskapen förr. De gav mat på bordet, kläder på kroppen och ett välstånd. På ett sätt stämmer det väl fortfarande.

FEH är välståndets runa. Den står för rikedom och materiella ting men också för förnöjsamhet och att få det man önskar. Men eftersom det är boskapsrunan så handlar det inte om ett välstånd som du lägger på hög. Det handlar inte om miljoner på banken och att ha ha ha och få få få. FEH påminner oss också att det är osunt att ha en överdriven fixering vid materiella tillgångar. Rikedomen njuts bäst i måtta, så man har kvar till sen.

Att ha det gott ställt, mat på bordet, hela och rena kläder, tak över huvudet och ved till elden. Och framför allt någon eller några att dela det med.

FEH symboliserar en fullbordan. Att man har nått fram. Att man kan sätta sig tillbaka i sin favoritstol och koppla av en stund. För efter FEH… Då kommer UR.

 

IMG_4611

 

 

God jul på er allesamman och tack för att ni har läst min lilla julkalender. Har ni tips på vad jag kan skriva om härnäst så lägg gärna en kommentar.

Äring och Frid.

23. DAGAZ

runor

Det har varit vintersolstånd och runt den dagen håller man midvinterblot. Det går mot ljusare tider och man drack jul och det nya året började. Vi äter fortfarande skinka i dessa dagar. Frejs heliga djur. Gyllenborst.

DAGAZ är dagens och upplysningens runa. Den symboliserar transformation och uppvaknande. Vissa ser att runan liknar en fjäril och det kanske är passande eftersom det djuret genomgår en förvandling. Man kan med DAGAZ hjälp lämna tidigare utvecklingsstadier. Passande nu vid slutet på året då det ofta tänks en hel del på nyårslöften.

Det kan hjälpa att tänka att när larven blivit fjäril kan den aldrig bli en larv igen. THURS är ju också en transformationsruna men till skillnad från den är DAGAZtransformationer alltid harmoniska och leder alltid till något gott.

 

IMG_4605 (1)

22. ODAL

runor

Siv är Tors fru och hennes domän är hem och härd. När Tor med sitt regn befruktar jorden är det hon som brukar landet. Hennes hår är gyllene. Först färgen av sädesfälten på en solig dag, men efter ett av Lokes ”spratt” fick han ordna nytt hår till henne och då fick hon hår av äkta guld.

ODAL var en beteckning för mark som ägts av samma ätt i generationer. Runan står för odling, familjen, arvet och landskapet där vi bor. Och även alla de som bor där. Människor och djur, synliga och osynliga. Den handlar om vår förmåga att komma överens med världen. Att komma i ett harmoniskt samspel med naturen. Och om att sätta sitt bomärke i historien.

ODAL är på ett sätt en generationsruna. Det handlar om att vi kan få styrka och kunskap av våra förfäder och förmödrar och kanske till och med tidigare inkarnationer. Tryggheten man kan hitta i familjen och våra traditioner. Men vi får inte glömma att tänka åt andra hållet också. Att lämna styrka och kunskap och en värld att leva i till de som ska komma efter oss.

 

IMG_4603 (1)

 

21. ING

runor

I Lokasenna säger Tyr att Frej kan mäta sig med de bästa i Asgård. Han kränker inte kvinnor. Han friger fångar. Några av hans aspekter är fred och kärlek, men också erotik och sexualitet. Han är den främsta fruktbarhetsguden och han är mer för att sprida fred och kärlek än att kriga. 

ING är en vårruna. Den symboliserar den manliga fruktbarheten och representerar giftermålet mellan himmel och jord. Om man ser på runan JARA så kan man se kopplingar till ING. Nu har cirkeln slutits. Den manliga sexualiteten kan vara mer sluten än den kvinnliga. Det är nödvändigt att hitta en balans mellan det manliga och kvinnliga i oss alla. ING är i denna balans också hemmets runa. Värmen och kärleken i en familj. Eftersom Frej var herre över Alfheim hade han också domän över kopplingen till våra förfäder och förmödrar.

Runan symboliserar som sagt våren. Den sprudlande livskraften som kommer efter vintern har släppt sitt grepp. ING står för kreativiteten som också är en slags fertilitet. Att kunna skapa något.  Det är en lyckobringare runa som är kopplad till vår manifestationsförmåga. Men det kan inte vara vår hela tiden. De sprudlande idéerna måste få växa och mogna och till sist bära frukt.

 

IMG_4601 (1)

20. LAGU

runor

Under världsträdet Yggdrasil finns tre brunnar. Urds brunn, där nornorna finns. Mimers brunn. Där Oden offrade sitt öga för att få världens visdom. Och Hvergelmer, urkällan i Nifelheim där allt vatten härstammar från. Tolv mäktiga floder rinner därifrån.

Vattenrunan LAGU representerar känslor, intuition och tårar. Den representerar också det undermedvetna, drömmar, flöde. Och även det livgivande regnet. Allt behöver vatten för att växa och så småningom bära frukt.

Det finns en nakenhet i LAGU. Vi klär av oss nakna när vi badar och i runan finns en sårbarhet och en nakenhet. Vi är alla vattendroppar i det hav som är mänskligheten eller rent av hela skapelsen. Vi är en del av något större.

LAGU representerar flödet som man kan känna när tiden bara försvinner när man är uppe i något. När man inte riktigt vet var man är utan bara gör. Flow, kallas det också. Så den är tålamodets runa också. Den kan råda att för en stund bara flyta med strömmen och se vart man hamnar. Lita på  energiflödena och streta inte emot.

 

IMG_4599 (1)

19. MADR

runor

De som kom före oss är ej att förglömma. Graven sågs som en hemvist för de döda och att ha en gravhög nära gården blev en kultplats. Man satte ut mat och dryck och hedrade ens förfäder vid vissa tillfällen på året. Alvablot. Förfäderna kom till Alfheim. Gravhögen var deras jordiska koppling.

MADR är människans runa. Den förenar TYR, BJARKA och EIH. Den symboliserar en människas blivande och växande och integration mellan människor, men också integrationen mellan en människas inre aspekter. Det som gör en människa hel.

MADR uppmanar  så till självkännedom och självmedvetande. Spegla dig i universum och se hur universum speglar sig i dig.

Men runan symboliserar också de människor som varit här innan dig. Dina förfäder och förmödrar. Det är genom MADR man har kontakten bakåt i släktleden och till andra andar som är av upplysta personer.

 

IMG_4597 (1)

18. EIH

runor

Sleipner heter Odens häst. Denna stora svarta åttabenta springare är den som Asen rider genom världarna. Hästen som kan vägen till Hel. Lokes avkomma. 

EIH är överskridandets runa. Shamanens och sejdarens runa, för den står för kommunikation och förflyttning. Själsresan och den transformerande extasen.

Denna runan kan leda en till insikt, men det är genom en resa som kan innehålla trapatser och eventuellt dödskonfrontation. Att växa genom att stirra döden i vitögat. EIH rör sig alltså mellan två extrema poler. Livfull extas och döden. Med hjälp av EIHs kraft kan vi resa mellan världar och bli klokare längs färden.

 

IMG_4595 (1)

17. BJARKA

runor

Freja är inte blott en kärleksgudinna. Det är hon som tar hälften av de fallna krigarna som valkyriorna tar till Asgård. Det var hon som lärde Oden sejdens hemligheter. Men hon representerar också den kvinnliga fruktbarheten. 

Frigg. Hon som vet allt men inget säger. Hon är knuten till moderskapet och äktenskapet. BJARKA är björkrunan och symboliserar den kvinnliga fruktbarheten och attraktionskraften. Moderligheten och omvårdnad. Den är knuten till den stora modern. Jorden, med all hennes livskraft.

Björken är ett heligt träslag som är alldeles fantastiskt ur brukssynpunkt. Och BJARKA som inte representerar växtriket som så, står för läkeväxter och läkekraft. BJARKA visar på att vi bör visa ödmjukhet och respekt till naturen och varelserna som lever där.

 

IMG_4593 (1)

16. TYR

runor

Den sluge besten Fenrisulven skulle fjättras. Den växte sig för stor för snabbt och var en fara för hela Asgård. De försökte flera gånger men kedjorna brast. När det till sist fanns en kedja som skulle hålla ulven lurade asarna den att det bara var en lek. De skulle ta av kedjan igen. Ulven gick med på det om en av asarna som en säkerhet på att de höll vad de lovade stoppade sin hand i dess käft. Tyr var den som kavlade upp ärmen och steg fram. 

Tyr är en mycket gammal gud. Det sägs att han dyrkades långt innan Oden. Och Tyrs dag kommer före Odens dag i veckan också så det kan ligga något i det.

Runan TYR är den andlige krigarens runa. Den representerar en utåt- och framåtriktad energi. Det är en krigare som inte litar på blint raseri. TYR står för sanning, rättvisa, ärlighet och även offervilja. Som att stoppa sin hand i käften på en Fenrisulv för allas bästa.

TYR är också förknippad med manlighet. Potens, faderskap och faderlighet. Men i dess aspekt av en andlig krigarruna är den även kopplad till valkyriorna. Verkliga utmaningar utförs med hjälp av TYR. Den ger en modet att gå in i mörka tunnlar utan att veta vart och när man kommer ut i ljuset igen.

 

IMG_4591 (1)

15. SOL

runor

Sol kör sin vagn Alfrödull över himlavalvet varje dag. Hon skyndar sig för hon är jagad av vargen Skoll. Hon har en bror, Måne, som har sin egen vagn och kör över himlen om natten. Jagad av vargen Hate.  Hon kallas också Sunna och är dotter till jättinnan Natt.

SOL är föga förvånande sommarens och solens runa. Även om runan är tätt knuten till asynjan Sol så är den också knuten till Balder. SOL står för den livgivande kärlekskraften. Det är inte den sexuella kärleken när det gäller SOL. Det är den varma omsorgsfulla kärleken man kan hitta mellan vänner och mellan familjemedlemmar.

SOL står för en högre lycka och en period av ljus och flödande livskraft. Men det finns också en varning i detta. För mycket sol leder lätt till uttorkning och utbrändhet. Även själslig sådan.

Vandra med ödmjukhet och generositet.

 

IMG_4589 (1)