14. ALGIZ

När en ny tråd vävs in i väven. När en ny människa föds, föds samtidigt en fylgja, en ledsagare eller följesvän, som följer den människan genom livet. Den kan se ut som en människa eller som ett djur. När du har bra kontakt med din fylgja har du också en …

13. EOH

Ull var barn till Siv, Tors fru. Det nämns inte mycket om honom i sagorna men det finns tecken på att han var en framträdande gud i flera områden. Ull levde i Ydal, idegransdalen, och han var en enastående bågskytt och skidåkare. Om man skulle svära en ed så gjorde man …

12. PERTRA

Oden och hans bröder dräpte urjätten Ymer och av dess kropp skapades världen.  Ymers ben blev till berg och köttet var jord och mylla. Tänderna blev stenar. Av blodet kom vattnet, floder och hav. Jättens hår blev till buskar, träd och växter.  PERTRA är jorden, stenens och hela mineralrikets runa. …

11. JARA

Året går och allt går i cirklar. Det man sår om våren skördar man om hösten. Sedan får landet vila tills man sår igen. Man föds, lever och sedan dör man. Kanske får man barn. Som föds, lever och så småningom går samma väg som sina förfäder och förmödrar. JARA …

10. IS

Is är det femte elementet. I isvärlden Nifelheim finns källan Hvergelmer ur vilken alla livgivande strömmar kommer. Tillsammans med hettan från Muspelheim skapas världen. IS är snön och vinterns runa. Den står för klarhet och struktur. Den står också för jaget. Som en droppe i havet är svår att skilja …

9. NAUD

Vid världsträdet Yggdrasils ena rot, vid Urdabrunnen, sitter nornorna och väver. Varenda tråd i den oändliga väven är ett livsöde. I väven finns trådar för både människor och gudar. De är tre till antalet. Mäktiga Ödesgudinnor. De heter Urd, Verdandi och Skuld. Det som varit. Det som sker. Det som …

8. HAGAL

Heimdall var född av nio systrar. Han bor på Himmelberget och därifrån vaktar han Bifrost, bron som leder upp till gudarnas rike. Han är gudarnas väktare och behöver mindre sömn än en fågel och kan höra när gräset växer och kan se lika långt om dagen som om natten. Han står …

7. WYNJA

Frej är en utpräglad fruktbarhetsgud och han förknippas med erotik och sexualitet. Han bor i Alfheim. Riket där alverna; våra förfädrar och förmödrar, bor och de fruktbarhetsmakter som de kollektivt är. Fred och vällust är ett tema som är starkt i Frejs kult och det är det som WYNJA representerar. …

6. GIFU

De tre gudarna Oden, Vile och Ve fann två stycken ofärdiga människor som låg på marken. De gav dem gåvorna av liv, ande och och omdöme. De två hette Ask och Embla och de var de första människorna. Skapade av samma gåvor och likställda i skapelsen. GIFU kallas gåvorunan och …

5. KEN

I eldriket Muspelheim i söder regerar den mäktige Surt. Här härskar han över den kosmiska elden som i tidernas begynnelse bidrog till skapelsen. Och till Ragnarök ska elden bränna hela skapelsen.  Men det är inte bara illa. KEN, fackelrunan, eldens runa är också förknippad med Heimdallr. Den vite guden. Han kommer …