Betyg är inget som hör barndomen till

Jag läste i tidningen idag att moderaterna vill införa betyg redan i tredje klass. Jag tror inte riktigt jag håller med. Jag häver ur mig lite osorterade tankar på ämnet.

I DN idag skriver Anders Borg och Tomas Tobé en artikel som förklarar hur de tänker.

Utan att ha lagt ner allt för lång tid på att tänka igenom det hela kommer jag här med några spontana tankar.

De skriver att när betygen från de lägre årskurserna avskaffades var det det barn med föräldrar utan högre utbildning som blev lidande. Hur lågutbildad måste en förälder av idag vara för att inte kunda hjälpa en låg- och mellanstadieelev med läxorna? När avskaffades betyg i de lägre årskurserna? Jo. 1962. Dessa betyg ersattes av kvartsamtal. Ska dessa nya betyg då ersätta kvartsamtalen? Inget säger väl mer hur det ligger till för ett barn än betygskalor som föräldrarna får på posten? Och argumentet att betyg redan i så tidiga åldrar behövs för att man ska kunna ge barnet rätt hjälp i tid är i mitt tycke krasst uttryckt bullshit. För att detta ska genomföras måste alltså betyget sättas för att rätt ”åtgärd” ska kunna tas. Man måste alltså som vuxen underkänna ett barn för att sedan kunna hjälpa det.

Genom att få in fler lärare i synnerhet och vuxna i allmänhet i skolan så blir fler barn sedda. Fler barn blir hjälpta. Borg och Tobé vill stärka lärarrollen och öka lärarresurser i utsatta områden. Ja. Stärk lärarrollen. Lärare har det inte så jädra lätt. Men öka lärarresurser i alla områden. Klasser är för stora. Lärare är som för tunt lager smör på en för stor macka för att citera Bilbo. På moderaternas hemsida tas det också upp att arbetsro är viktigt. Att det ska vara lugnt för eleverna. enom att lärare ska få lov att ta mobiltelefonerna från eleverna på lektionstid. Svaret är återigen… Mindre klasser, fler vuxna.

Jag var tvungen att kolla socialdemokraternas syn på detta så jag inte bara klankar på en när det kanske finns andra som också ska få en släng med sleven. Socialdemokraterna kan också tänka sig att ge betyg tidigare än i åttan. Men de säger att de vill skapa en beständig skolpolitik som kan få lov att klara sig över ett maktskifte och är därför beredda att kompromissa till viss grad. Men inte hur långt som helst. Det finns ingen acceptans, vare sig i allmänheten eller i skolan att utsätta 7-åringar för betyg eller betygsomdömen. Nu är man ju i och för sig nio när man går i trean…

Med fler lärare per klass kan lärare tydligare se och diskutera och göra proffessionella avvägningar och ta rätt beslut för att hjälpa elever som hamnar efter innan det är ett faktum. Innan betyget är satt. Innan stämpeln sitter i pannan.

Moderaterna påstår att betyg är viktigt för såväl kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. En bra utbildning är viktigt för kunskapsutvecklingen. Bra lärare är bra för kunskapsutvecklingen. Resurser till skolan är bra för kunskapsutvecklingen.

Likvärdighet? Att rangordna små ungar och sätta dem i fack: ”De som behöver åtgärder”, ”De som läraren slipper lägga extra tid på för de är bättre än de andra”, och så vidare är inte likvärdighet i mina ögon.

Nu har jag rantat klart. Tack för mig.

 

Vad är grejen med Bagels?

Jag älskar bagels. Jag föredrar dem framför baguetter. Kanske är det för att de som serveras på mitt favoritcafé är så himla fantastiska. Kanske är det formen som gör det. Men jag älskar inte bagels lika mycket som japaner.

Jag vet inte om det undgått någon med denna nya trend bland kroppsmodifierande ungdomar i solens rike. Att injicera salin i pannan tills det blir en stor bula och sedan med en välriktad tumme i mitten forma om denna knöl till formen av en bagel. Jag har svårt att förstå detta skönhetsideal. Att man injicerar i läppar och bröst för att förstora dessa för något slags sexuellt ideal, (eller en överdrift av det) kan jag på något sätt förstå. Även om jag inte är en fan av Lulu Carters prinskorvar till läppar… Injicera nervgift för att eftersträva ett ungdomsideal kan jag också till viss del förstå, även om man ser ut som en skyltdocka i processen. Men varför vill unga människor till vardags se ut som någon som rymt från ett Star Trek-set? Man får väl ändå vara lugn med att det inte varar för evigt.

Vill man veta lite mer om denna trend kan man läsa lite mer här, där jag också plockat bilden ifrån.