Identitet

Jag tänkte lite grann på identitet tidigare idag. Vad i oss är det vi definierar oss efter. Våra åsikter? Vår smak, klädstil eller våra hobbys? Våra relationer eller våra arbeten? Våra handlingar? Vad är det som gör oss och kanske ännu viktigare, vad är det som påverkar hur vi uppfattar …