9. NAUD

Vid världsträdet Yggdrasils ena rot, vid Urdabrunnen, sitter nornorna och väver. Varenda tråd i den oändliga väven är ett livsöde. I väven finns trådar för både människor och gudar. De är tre till antalet. Mäktiga Ödesgudinnor. De heter Urd, Verdandi och Skuld. Det som varit. Det som sker. Det som komma skall.

NAUD kallas också nödrunan. Den visar på svårigheter, men dessa svårigheter kan också ses som utmaningar. Utmaningar som kan leda till insikt. Uppoffringar kan vara nödvändiga för vår utveckling. NAUD råder oss att fokusera på det nödvändiga, att inte slösa tid på annat än det som verkligen behöver göras. Vissa påpekar om likheten mellan runan och två pinnar som används för att göra upp en eld. En nödbrasa.

Den är starkt kopplad till nornorna och därmed vårt öde. Nödvändigheten. Väven. Det är en av de mest magiska runorna och används ofta i bindrunor och och magiska formler för att göra dem starkare.

 

IMG_4577 (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *