9. NAUD

Vid världsträdet Yggdrasils ena rot, vid Urdabrunnen, sitter nornorna och väver. Varenda tråd i den oändliga väven är ett livsöde. I väven finns trådar för både människor och gudar. De är tre till antalet. Mäktiga Ödesgudinnor. De heter Urd, Verdandi och Skuld. Det som varit. Det som sker. Det som …